วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(ปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า)ประปานาตาไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง(นานายเปล) บ้านโสกก่าม หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง(นานายสุภาษิต) บ้านโสกก่าม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
15  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง(นาพ่อการี) บ้านโสกก่าม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
10  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางจงกล-แยกหนองปลาดุก-คำชมภู โดยวิธีคัดเลือก
10  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านอาจารย์จรูญ-ห้วยหนิง บ้านโสกก่าม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก
19  ต.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ ถนนลูกรัง หมู่ที่1 หมู่ที่2 และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเส้นทางไปบ้านผู้ใหญ่สายันต์ หัตถกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าพื้นที่จัดทำเวปไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง