องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 


กิจกรรมแข่งขันกีฬา ชุ่มน้ำเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2564