องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2564 ]9
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 15 ต.ค. 2564 ]11
3 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]9
4 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]11
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]15
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทนทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2564 ]14
7 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 21 ธ.ค. 2563 ]34
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]56
10 ประชาสัมพันธ์การรับลลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13