องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 


กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ปีงบประมาณ 2564"