องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 


ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพตำบลโสกก่าม ประจำปี 2564