องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 


กิจกรรมเคลื่อนที่บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564