องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]67
12 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 2 มิ.ย. 2563 ]65
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน เดือนมกราคม 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]114
14 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญปี2563 [ 19 ธ.ค. 2562 ]76
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน เดือนธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]120
16 ประกาศประชาสัมพันธการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3/2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]70
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3/2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]71
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]139
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]121
20 แผนงานโครงการกองทุนประกันสุขภาพตำบลโสกก่าม2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]71
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13