องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานสาบรรณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]39
2 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]100
3 คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 พ.ย. 2561 ]103
4 คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ [ 8 พ.ย. 2561 ]106
5 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2561 ]108
6 คู่มือการชำระภาษีท้องที่ [ 8 พ.ย. 2561 ]108
7 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือน [ 8 พ.ย. 2561 ]104
8 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2561 ]106
9 คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์ [ 8 พ.ย. 2561 ]105
10 คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 8 พ.ย. 2561 ]106
 
หน้า 1|2