องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประชุมหลักประกันสุขภาพตำบลโสกก่าม ปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]8
2 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]41
3 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]111
4 ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]135
5 การประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น [ 9 พ.ย. 2561 ]134
6 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการขยะตำบลโสกก่าม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]122
7 โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 8 พ.ย. 2561 ]123