องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]70
2 ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]172
3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ปี 2562 [ 26 ม.ค. 2562 ]183
4 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]177
5 ผู้บริหารนำเจตจำนงสุจริต เข้าในวาระการประชุม [ 9 พ.ย. 2561 ]189