องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมต้านการทุจริต 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]6
2 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]95
3 ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]203
4 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ปี 2562 [ 26 ม.ค. 2562 ]210
5 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]203
6 ผู้บริหารนำเจตจำนงสุจริต เข้าในวาระการประชุม [ 9 พ.ย. 2561 ]213