องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]11
2 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 24 มี.ค. 2564 ]17
3 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 24 มี.ค. 2564 ]17
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 24 มี.ค. 2564 ]18
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]65
6 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 29 พ.ค. 2563 ]51