องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563