องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
111 สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [ 5 พ.ย. 2558 ]175
112 นโยบายและมาตรป้องกันการทุจริตด้วยการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส [ 27 ต.ค. 2558 ]180
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลโสกก่าม เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 20 ต.ค. 2558 ]170
114 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 20 ต.ค. 2558 ]172
115 ขอต้อนรับ นายอำเภอเซกาคนใหม่ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ออกตรวจเยี่ยมพบปะส่วนราชการในพื้นที่ตำบลโสกก่าม [ 12 ต.ค. 2558 ]211
116 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2558 ]179
117 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 29 ก.ย. 2558 ]172
118 คำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.โสกก่าม [ 23 ก.ย. 2557 ]165
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงสว่าง หมู่ 6 [ 30 พ.ย. 542 ]180
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศผู้ขอรับเอกสาร/ยื่นเอกสาร และผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงสว่าง หมู่ 6 [ 30 พ.ย. 542 ]180
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13