องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]5
2 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โสกก่าม [ 27 มิ.ย. 2562 ]126
3 แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 13 พ.ย. 2561 ]142
4 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต [ 13 พ.ย. 2561 ]153
5 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]159
6 ศึกษาดูงานวิถีชนเผ่าภูไท ณ ชุมชนเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 12 พ.ย. 2561 ]153
7 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประกวดขบวนฟ้อน สาธิตขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ตำบลโสกก่าม ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]236
8 โครงการกตัญญูกตเวที ในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]147
9 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับชุมชน รอบน้ำตกถ้พระ [ 9 พ.ย. 2561 ]142
10 อบรมฟ้อนพื้นเมือง ตำบลโสกก่าม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]146
 
หน้า 1|2