องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โสกก่าม [ 27 มิ.ย. 2562 ]100
2 แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 13 พ.ย. 2561 ]120
3 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต [ 13 พ.ย. 2561 ]129
4 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]135
5 ศึกษาดูงานวิถีชนเผ่าภูไท ณ ชุมชนเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 12 พ.ย. 2561 ]129
6 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประกวดขบวนฟ้อน สาธิตขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ตำบลโสกก่าม ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]211
7 โครงการกตัญญูกตเวที ในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]124
8 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับชุมชน รอบน้ำตกถ้พระ [ 9 พ.ย. 2561 ]119
9 อบรมฟ้อนพื้นเมือง ตำบลโสกก่าม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]120
10 จัดบริเวณจำหน่ายสินค้าตลาดของดีบ้านฉันให้กับชุมชนรอบน้ำตกถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม [ 9 พ.ย. 2561 ]133