องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/การแต่งตั้งเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล/หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]15
2 แผนอัตรกำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2666 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2666 [ 1 เม.ย. 2564 ]12
4 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ/ประมวลจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2564 ]12
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]70
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 1 มิ.ย. 2563 ]68