องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]13
2 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]20
3 หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 มี.ค. 2564 ]16
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]55
5 หลักเกณฑ์และวิธีประเมิลผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2563 ]52
6 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาสายเพื่อประกอบพิจรณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]50