องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]30
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อพนา-โนนงาม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อพนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 4 ม.ค. 2566 ]29
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อพนา-โนนงาม หมู่ที่ 5 บ้านบ่อพนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2565 ]34
4 ประกาศเรื่อง การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2565 ]35
5 ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]31
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]30
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]23
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 19 พ.ค. 2565 ]105
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพฯ [ 19 พ.ค. 2565 ]91
10 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]135
11 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง (นานายสุภาษิต) [ 3 พ.ย. 2564 ]132
12 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง (นาพ่อการี) [ 3 พ.ย. 2564 ]137
13 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านอาจารย์จรูญ-ห้วยหิน หมู่ที่ 1 [ 2 พ.ย. 2564 ]129
14 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางจงกล-แยกหนองปลาดุก-คำชมภู หมู่ที่ 1 [ 2 พ.ย. 2564 ]124
15 ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยหนิง (นานายเปล) [ 2 พ.ย. 2564 ]125
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E06/2564 การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]145
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E02/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตราดแก้ว-ห้วยหนิง หมู่ที่ 1 [ 4 ธ.ค. 2563 ]204
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E03/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาไก้-คำชมภู หมู่ที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2563 ]142
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E04/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาไก้-บ้านนาขาม หมู่ที่ 2 [ 4 ธ.ค. 2563 ]142
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ E05/2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาดุก-คำชมภู หมู่ที่ 8 [ 4 ธ.ค. 2563 ]158
 
หน้า 1|2|3