องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558

  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปี...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ประจำปี...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีง...

 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 159 หมู่ที่ 2 บ้านนาตาไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4249-0905
E-mail : admin@sokkam.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign