องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 ม.ค. 2567 ]16
3 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]17
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 29 ม.ค. 2567 ]11
5 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 29 ม.ค. 2567 ]7
6 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]11
7 ขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โสกก่าม [ 1 ม.ค. 2567 ]7
8 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]14
9 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4/2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]2
11 ประกาศแผนการบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]21
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]24
13 นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]20
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]23
15 ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]21
16 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]21
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 [ 11 ต.ค. 2566 ]21
18 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]23
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการด้านต่างๆ ผ่านระบบ E-Service [ 5 ต.ค. 2566 ]0
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10