องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]16
2 ประกาศแผนการบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]10
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]12
4 นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]12
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]12
6 ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]13
7 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]13
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 [ 11 ต.ค. 2566 ]12
9 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]14
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]11
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]71
13 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]26
14 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]22
15 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]25
16 โครงการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” [ 23 ก.พ. 2566 ]24
17 โครงการสานสัมพันธ์คู่ชีวิต สู่สถาบันครอบครัวที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานน้ำตกถ้ำพระ [ 14 ก.พ. 2566 ]20
18 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี(พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]22
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566(ปรับปรุงครั้งที่2) [ 1 ก.พ. 2566 ]22
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9