องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

159 หมู่ที่ 2 บ้านนาตาไก้

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4249-0905

E- mail : admin@sokkam.go.th

Web Site : www.sokkam.go.th
Facebook : อบต.โสกก่าม