องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2564 ]94
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]89
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) xu 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]235
4 มอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 15 ส.ค. 2559 ]140
5 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 15 ส.ค. 2559 ]137