องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]163
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) xu 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 ]316
3 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 1 มี.ค. 2562 ]167
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 1 มิ.ย. 2561 ]163
5 แผนผังกระบวนการพิจารณาดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.โสกก่าม [ 23 ก.ย. 2560 ]244
6 โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 ก.ย. 2560 ]249
7 แผนพับข้อมูลข่าวสาร อบต. โสกก่าม [ 21 ก.ย. 2560 ]240
8 โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 [ 1 ก.ย. 2559 ]255