องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]82
2 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]91
3 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โสกก่าม [ 27 มิ.ย. 2562 ]217
4 แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 13 พ.ย. 2561 ]226
5 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต [ 13 พ.ย. 2561 ]239
6 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ปี 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]247
7 ศึกษาดูงานวิถีชนเผ่าภูไท ณ ชุมชนเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 12 พ.ย. 2561 ]233
8 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประกวดขบวนฟ้อน สาธิตขบวนแห่ขันหมากเบ็ง ตำบลโสกก่าม ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]334
9 โครงการกตัญญูกตเวที ในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]236
10 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับชุมชน รอบน้ำตกถ้พระ [ 9 พ.ย. 2561 ]226
11 อบรมฟ้อนพื้นเมือง ตำบลโสกก่าม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]226
12 จัดบริเวณจำหน่ายสินค้าตลาดของดีบ้านฉันให้กับชุมชนรอบน้ำตกถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม [ 9 พ.ย. 2561 ]249