องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]30
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]20
3 การดำเนินตานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]104
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/การแต่งตั้งเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล/หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]111
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]109
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ [ 5 เม.ย. 2564 ]99
7 เส้นทางความเก้าหน้าในสายอาชีพ ในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 2 เม.ย. 2564 ]101
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 1 เม.ย. 2564 ]108
9 แต่งตั้งการย้านเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]106
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2666 [ 1 เม.ย. 2564 ]111
11 แผนอัตรกำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564-2666 [ 1 เม.ย. 2564 ]110
12 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ/ประมวลจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2564 ]110
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2563 ]178
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 1 มิ.ย. 2563 ]175
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 มิ.ย. 2562 ]131