องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]31
4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]107
7 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]100
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]97
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]100
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]102
11 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติราชการ อบต.โสกก่าม [ 4 มิ.ย. 2562 ]322
12 ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 13 เม.ย. 2562 ]322
13 ประกาศรับสมัครสอบ เพื่อการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 4 เม.ย. 2562 ]293