องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]92
2 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร [ 1 เม.ย. 2564 ]104
3 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 24 มี.ค. 2564 ]102
4 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 24 มี.ค. 2564 ]108
5 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 มิ.ย. 2563 ]159