องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายและมาตรการการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายและมาตรการการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :