องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :