องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :