องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 5 ก.ย. 2561 ]245
82 อบต.โสกก่าม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]206
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองปลาดุกหมู่๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]200
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเจริญสุขหมู่๑๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2561 ]210
85 ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคมือถือเก่า [ 7 ส.ค. 2561 ]237
86 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 16 ก.ค. 2561 ]226
87 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]214
88 ประชาสัมพันธ์ผแนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2562) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2561 ]252
89 ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินออมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโสกก่าม [ 13 มิ.ย. 2561 ]226
90 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน [ 5 มิ.ย. 2561 ]190
91 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดบึงกาฬ [ 28 พ.ค. 2561 ]229
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสำราญใต้ หมู่10โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]191
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกก่ามหมู่๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]214
94 ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 [ 8 เม.ย. 2561 ]223
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทางบ้านบ่อพนา-โนนสวนปอ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2561 ]205
96 ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 7 [ 12 ก.พ. 2561 ]205
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยหิรคลุกถนนสายนาตาไก้-แยกคำชมภูถ้ำพระ ขนาดกว้าง๖เมตร ยาว๔,๖00 เมตรปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๖ลบ.ม.พร้อมปรับเกรดตลอดสายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]210
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยหิรคลุกถนนสายดงสว่าง-ห้วยบักย้อย-ทางหลวงชนบทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]216
99 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 3 ม.ค. 2561 ]49
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2560 ]208
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8