องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2564 ]87
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 15 ต.ค. 2564 ]74
3 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]71
4 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]62
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]66
6 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]30
7 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง [ 27 เม.ย. 2564 ]31
8 การย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]29
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทนทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2564 ]60
10 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]65
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]35
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 21 ธ.ค. 2563 ]109
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่3/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]34
14 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัด [ 8 ต.ค. 2563 ]28
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่2/2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]29
16 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2563 ]26
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]107
18 ประชาสัมพันธ์การรับลลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]103
19 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 2 มิ.ย. 2563 ]103
20 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 2 มิ.ย. 2563 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7