องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]166
62 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) [ 21 ก.พ. 2562 ]220
63 ประชาสัมพันธ์ ห้ามเผาพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และขยะ [ 14 ก.พ. 2562 ]235
64 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 14 ก.พ. 2562 ]104
65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]160
66 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]240
67 รายงานการประชุมสภาปี2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]184
68 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า [ 30 ม.ค. 2562 ]215
69 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปี 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]178
70 แจ้งประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวของกรมการข้าว [ 29 ม.ค. 2562 ]212
71 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]218
72 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2562 ]206
73 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]173
74 รายงานการประชุมสภาปี3 ธันวาคม 2561 [ 30 ธ.ค. 2561 ]186
75 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี2562 [ 24 ธ.ค. 2561 ]111
76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]160
77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]160
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การรักษาความสะอาดในครัวเรือนและชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]168
79 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]203
80 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้างที่ 2/2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]217
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8